Foto: Werner Nystrand

Magnus Ladulås plats prisnominerat

Magnus Ladulås plats är nominerat till Jönköpings Stadsbyggnadspris 2022 i kategorin ”God livsmiljö”. Sydväst har gestaltat en grön oas längs Munksjön i centrala Jönköping, platsen är den sista pusselbiten i vandringen längs Norra Munksjön och en efterlängtad koppling mellan Rådhusparken och sjön. Tillsammans med konstnären Linnéa Rygaard har ett spektakulärt konstverk vävts samman med platsens gestaltning.

Nomineringen till Jönköpings Stadsbyggnadspris lyder:
”Ett spännande arkitektoniskt möte mellan parkens runda former och skulpturens rumsliga trästruktur i lokal ek från Visingsö. En medborgardialog har tolkats i ett fruktbart samarbete mellan en konstnär och en landskapsarkitekt och resulterat i ett sublimt och helt unikt verk skapat för just denna plats.”

Vinnare till priset presenteras av stadsbyggnadsnämnden i mitten av januari 2023. Läs mer om Magnus Ladulås plats och Jönköpings Stadsbyggnadspris.