medarbetare-jenny-ruter

Ny landskapsarkitekt hos Sydväst

Jenny Rüter är ny medarbetare hos Sydväst i Malmö!

Hon är landskapsarkitekt med stor vana av gestaltning och projektering av allmän platsmark samt utredningar och skisser i tidiga skeden, bland annat klimatanpassningsåtgärder. Jenny börjar hos oss efter tidigare anställning hos Tyréns.