301360495_454594746707075_4315314280255023740_n

Första spadtaget i Falköping

Nu sätter ombyggnationen av stadskärnan i gång! Det symboliska första spadtaget inleder den första etappen av utvecklingen och ombyggnationen av stadskärnan som börjar med entréplats Östertull. Arbetet med entréplats Östertull ska stå klart i mitten av november, lagom till julhandeln. Sedan fortsätter ombyggnaden med Stora torget under 2023.

Första spadtaget togs av Axel Näsman från Sydväst, kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, ordförande i tekniska nämnden Vanja Wallemyr, biträdande stadsbyggnadschef Amelie Sandström och gatuchef Fredrik Johansson. Bild: Falköpings kommun

Läs mer om Sydväst arbete i Falköping eller följ bygget via kommunens hemsida.

Visionsbild av entréplatsen vid Östertull.

Sydväst har på uppdrag av Falköpings kommun arbetat fram gestaltningen av allmän platsmark inom stadskärnan efter tävlingsvinsten 2021. Förutom Stora torget tillskapas entréplatser vid St Olofsgatan, Dotorpsgatan och Östertull. Entréplatserna fungerar som skyltfönster och hjälper till att hitta in till stadskärnan. De är även tänkta att underlätta förståelsen för gaturummet. De erbjuder sittplatser, ytor för uteserveringar och kan annonsera arrangemang.