IMG_5933

Stora torg färdigställt och prisnominerat

Ombyggnaden av Stora torg i Eslöv är nu klar! Första spadtaget till centrumomvandlingen togs i januari 2020 och har förvandlat torget till en attraktiv samlingsplats i hjärtat av staden. Torget innehåller nu generösa sittplatser, stora planteringar, vattenspel och ett nytt konstverk. Hela centrum, torget och närbelägna gågator hålls samman med ett hårdbränt marktegel i varm, gulbeige ton. Mönsterläggningen skapar en livfull yta som anspelar på de omgivande landskapets lappverk av åkrar. En större mittzon av torget är skapad som en flexibel yta för stadens liv, en arena för det framtida Eslöv. Aktiverade hörn, ankarpunkter med olika innehåll, skapar en större mångfald av torgupplevelser.

Sydvästs team vann tävlingen om Stora torg 2017 och har sedan dess, tillsammans med kommunen, fördjupat och förfinat förslaget. På grund av pågående pandemi flyttas den officiella invigningen av Stora torg till 2022 men torget är redan nu öppnat och redo att användas av alla boende och besökare.

Stora torg är också ett av de nominerade projekten till Stenpriset 2021 som utses av Sveriges Stenindustriförbund. Nomineringen lyder:

“Stora torg är ett av Eslövs stora offentliga rum – hjärtat och det naturliga navet i stadskärnan. Med små medel som nivåskillnader, vegetation och markmaterial i bland annat natursten, har man skapat mindre utrymmen och en större intimitet i vad som tidigare uppfattades som ett relativt öppet och ödsligt torg”

Vattenspelet och Perennparketten. Fotograf: Frida Nordmark.
Vattenspelet och Perennparketten. Fotograf: Frida Nordmark.
Vattenspelet och Perennparketten. Dammens botten är klädd med plattor och uppstickande reststenar av svart diabas. Fotograf: Frida Nordmark
Konstverket “Omväg” av Liva Isakson Lundin.