IMG_4913_bearbetad-e1535440676712

Sydväst medverkar i utställning

Vi på Sydväst medverkar i utställningen “DESIRE- arkitektur för vår framtida livsmiljö”. Sveriges Arkitekter och Form/Design Center bjuder in 33 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling.

Sydväst medverkar med en egenbyggd modell under parollen “Mer grönska åt folket!”. När våra städer förtätas får grönskan allt mindre utrymme och reduceras till gröna väggar och tak – platser där vi inte kan vistas. Är förtätning alltid bra? Eller är det ett högt spel med framtida generationers välbefinnande? Behöver vi likt näringslärans tallriksmodell säkerställa att vi får uppleva tillräckligt mycket grönska?

Modern forskning bevisar att urban grönska har en direkt relation till gängse mått på lycka och känsla av välbefinnande. Vår tillgång till gröna miljöer har en direkt inverkan på vårt välbefinnande och vår mentala hälsa. I en tid då en av samhällets stora utmaningar är långvariga depressioner borde ”mer grönska åt folket” betraktas som ett av de mest effektiva verktygen för att bygga en hållbar framtid.

#mergrönskaåtfolket

Utställningen öppnar den 23 augusti på Form/Design Center i Malmö och pågår en månad. Missa inte!

Läs mer på Form/Design Centers hemsida.