Invigning av Sjötullstorget

By 2018-09-24 nyheter

Norrtälje Hamns första torgyta står nu färdigt, under lördagen den 22 september invigdes Sjötullstorget. Trots kraftiga vindar lockade invigningen runt 1000 Norrtäljebor. Sjötullstorget ligger precis i mötet mellan den nya stadsdelen och den befintliga stadskärnan.

Roslagsgatan har nu upphört som trafikled och istället fått karaktären av ett “shared space”, en yta där trafik sker på de gåendes villkor. Detta dämpar hastigheten på biltrafiken och förstärker/manifesterar att här börjar staden.

Läs mer om Sydvästs arbete i Norrtälje Hamn här

 

Fotograf: Hans Logren, fler bilder finns på projektets hemsida: Norrtälje Hamn