Sydväst_kulturplatsen trelleborg

Sydväst ritar Kulturplatsen i Trelleborg

På uppdrag av Trelleborgs kommun gestaltar vi Kulturplatsen i centrala Trelleborg. Längs med Östra Vallgatan finns idag flera kulturhistoriskt intressanta byggnader, bland annat Axel Ebbes konsthall och badhuset. Flera större projekt pågår inom området, bland annat ska konsthallen få en ny entré och ateljé, ny bostadsbebyggelse och hotell planeras även. Kommunen ser därför det som nödvändigt att utveckla de allmänna rummen och gatorna genom ett helhetsgrepp. Platserna har med sitt läge stor potential att bilda ett stadsrum som knyter samman bebyggelseutvecklingen.

Kulturplatsen ligger i östra delen av Kulturstråket, ett nyckelstråk från Trelleborgen i väster till badhuskvarteret i öster. Stråket är identifierat genom att det innehåller flera av de platser som är intressanta ur kultur, fritids- och arkitektursynpunkt.

Sydvästs uppdrag innebär framtagandet av en gestaltning och utformning för belysning för stadsrummet inklusive Östra Vallgatan.