Sydväst_studenter_eslöv

Utbildning genom platsbesök

Studenter från årskurs 1 på landskapsarkitekturutbildningen vid SLU Alnarp fick i veckan veta mer om de bärande idéerna som legat bakom gestaltningen av Stora torg i Eslöv. Tobias Starck och Lovisa Markus från Sydväst guidade och berättade om platsens funktioner, materialvalen och hur höjder hanterats.

Sydväst har under många år medverkat som föreläsare, handledare och gästkritiker i undervisningen vid SLU Alnarp och Ultuna, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet. 

Läs mer om Sydvästs gestaltning av Stora torg i Eslöv.