Uddevalla växer västerut

By 2019-03-29 June 3rd, 2020 nyheter

Sydväst har sedan hösten 2018 arbetat tillsammans med Uddevalla kommun i strategiska landskaps- & planeringsfrågor. Bilden visar Byfjordens möte med staden och Bäveån, här ska staden växa västerut med upp till 3500 nya bostäder. Målsättningen är flertalet vattennära stadsdelar samt nya stråk och mötesplatser i direkt anslutning till Bäveån. Utöver detta pågår ett arbete att i framtiden skydda staden mot översvämningar, detta sker med översvämningsskydd och kajpromenader. Sydväst medverkar som Uddevalla kommuns rådgivare och beställarstöd i dessa olika stadsbyggnadsfrågor.

Läs mer om hur Uddevalla växer västerut här