Vy-prakrummet-mot-Lommaren_190404

Framåt för Norrtäljes nya stadsdel

Sydväst fortsätter tillsammans med Norrtälje kommun att rita stadsdelen Lommarstranden, Norrtäljes nya naturnära bostadsområde precis intill sjön Lommaren. Projektet har under 2018 tagit stora steg närmare genomförande. Detaljplanen för Lommarstranden etapp I går ut på granskning under våren. Möjlig byggstart för de 500 bostäderna är satt till slutet av året. Illustrationen ovan visar på de gröna kvaliteter de boende och allmänheten kommer ha tillgång till, bland annat genom det generösa parkrummet som föreslås.

Läs mer om Lommarstranden här eller via Norrtälje kommuns hemsida.

Lommarstranden präglas av sin närhet till centrala Norrtälje. En ny gång- & cykelbana kopplar samman området med stadskärnan.