Trelleborg-illplan

Utvecklingsförslag för Trelleborg presenteras

Sydväst har tillsammans med &Rundquist och COWI tagit fram en strukturplan för Sjöstaden – Stadskärnan i centrala Trelleborg. Projektet är en del av kommunens stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025 som innebär en utveckling av staden när den stora hamnverksamheten flyttar österut och centrala havsnära ytor i staden frigörs.

Vårt förslag “Sjöstaden runt hörnet” har ambitionen om att skapa en stark struktur med flera strategiska lägen. Strukturen är ordnad för att stegvis kunna expanderas och för att skapa sammanhang mellan nytt och gammalt. Småskalighetens kvaliteter som bland annat närhet, grannskap, grönska och skala har varit ledord i vårt arbete.

Förslaget har tagits fram för Trelleborg kommun i form av ett parallellt uppdrag. Se samtliga förslag på kommunens hemsida eller spana in våra planscher eller kompendium.

Vy nya Fiskekajen in mot befintliga staden.