170522_vy1

Vinst i Eslöv

Förslaget “I Love Eslöv” korades idag till vinnare i projekttävlingen med motiveringen:

“Med ett varmt och ombonat anslag förnyas Stora torg med stor förståelse för skala, karaktär och människors bruk av det offentliga rummet. Förslaget bygger på ett skickligt gestaltningsgrepp där träden bildar rum, där golvet är en vacker bas och där verksamheter samt planteringar och vatten på ett lekfullt sätt bildar en harmonisk och välkomnande helhet. Förslaget har alla förutsättningar att bli den förnyade och vackra mötesplats som stärker Eslövs centrum.”

Vi är jätteglada och ser med spänning fram emot arbetet med torgets omvandling!