2023-02-21_Wieselgrensplatsens_Närsjukhus_jhe.indd

Vinst i Göteborg!

Ett nytt närsjukhus planeras på Hisingen i Göteborg. Wingårdhs, Vilhelm Lauritzen A/S och Sydväst vinner den inbjudna arkitekttävlingen för Västfastigheter om ett nytt närsjukhus vid Wieselgrensplatsen i Göteborg. Förslaget tolkar det klassiska sjukhuset i staden med en byggnad som blir en öppen och grön mötesplats för grannskapet.

Sjukhuset omfattar lokaler för såväl primär- och specialistvård som café, apotek, en öppen förskola och en mindre park med flera olika platser för möten och vila. Förhoppningen är att byggnaden inte bara ska bli en del av patientens, utan även medborgarens vardag. Projektet har ett stort hållbarhets och hälsoperspektiv och utemiljön är skapad för att vara en viktig del för en positiv och hälsofrämjande vistelse.

”Det har varit viktigt att skapa en miljö som är värdefull för patienter och personal men som också bidrar till att göra hela närområdet rikare”, säger Helen Mosseby och Per Andersson – landskapsarkitekter på Sydväst. Stort fokus har lagts på grönska och omhändertagande av vatten, där samspelet mellan byggnaden och landskapet skapat gröna gårdar. ”Vi har velat minska barriären mellan inne och ute och att de gröna miljöerna ska kännas även inne i byggnaden”.

Juryns motivering
”Gröna samband är ett väl genomtänkt och kompetent arkitektoniskt förslag med potential att bli ett populärt och igenkännbart landmärke i staden. Förslaget visar empati och kunskap om både patientens och organisationens behov och förutsättningar. Arkitekterna har utformat en vacker och välfungerande byggnad med vackra utrymmen och en struktur som gör det möjligt att förändra verksamheten med tiden. Utomhusmiljön är rik på grönska och har gott om utrymme för vardagen i staden. Förslaget erbjuder ett ”hälsosamt hus” för Wieselgrensplatsen och dess omgivningar, ett sjukhus som är inbjudande både utvändigt med sin vackra runda form i staden och i det sätt på vilket verksamheten organiseras internt. Lösningar, material och motiv är väl genomtänkta och tål fortsatt utveckling.”

Illustrationsplan för det nya närsjukhuset vid Wieselgrens plats
Illustrationsplan för det nya närsjukhuset vid Wieselgrens plats