Region Skåne

Sydväst utvecklar sjukhusområde med LINK Arkitektur & Wingårdhs

Tillsammans med LINK Arkitektur och Wingårdhs har Sydväst arkitektur och landskap fått förtroendet att utforma utvecklingen av Södra sjukhusområdet i Malmö. Totalt omfattar Region Skånes projekt cirka 65 000 kvm och innehåller bland annat byggnader för psykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård.

Uppdraget består av programhandling och underlag till detaljplan inklusive option för system- och bygghandlingsprojektering. Wingårdhs kommer ansvara för stadsbyggnaden, medan LINK Arkitektur som generalkonsult ansvarar för vårdbyggnaderna och Sydväst för landskap.

Psykiatribyggnader är komplexa och har mycket likheter med andra vårdprojekt, men de utmärker sig på vissa delar. Exempelvis är det sociala samspelet helt avgörande för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och tryggt. Att få arbeta med att tillgängliggöra psykiatrin i centrala Malmö är en stor och viktig uppgift. Teamet ser särskilt fram emot att utveckla och integrera arkitektur och stadsväv i området.

Malmö stads vision är att skapa en grön oas med hälsa och innovation. Olika stadsformer ska mötas i en unik stadsmiljö där byggnader för vård och forskning, bostäder och samhällsservice möts kring en grönskande kärna. Det blir en plats för såväl rofylld avkoppling som vård och forskning, dessutom helt i linje med att hantera stadens klimatpåverkan.

Foto: Region Skåne, fotograf Perry Nordeng