FLYGVY-vision-for-stadsutveckling-kring-Bavean

Vision för stadsutveckling kring Bäveån antagen

Kommunfullmäktige i Uddevalla har beslutat om en gemensam vision och riktning för stadens framtida stadsutveckling kring Bäveån, den ska nu fungera som vägledning för stadens framtida planering. Stadsutvecklingsvisionen visar på områdets potential och attraktivitet men också nödvändiga strategier och lösningar mot stigande hav och skyfall.

Sydväst har på uppdrag av Uddevalla kommun arbetat fram Vision för stadsutveckling kring Bäveån. Visionen har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och verksamheter samt representanter och engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och äldre.

Kommunen vill att stadens unika kvaliteter ska utvecklas för att möta morgondagens behov utifrån att:

  • Stadskärnan ska utvecklas med Bäveån i centrum
  • Vattenrum och vattenfront ska stärka mötet med å och fjord
  • Stadsbergen och grönstråk ska förädlas och stadens grönska utvecklas
  • Strandpromenaderna ska vara stadens rekreativa ryggrad
  • Verksamheter och infrastruktur ska ha människan och stadslivet i fokus

Stadsutvecklingsvisionen innehåller fyra nya stadsdelar i området som sträcker sig från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder.

  1. Västra centrum – en samlad och värdetät sta
  2. Södra Å-staden – en grön stadsdel nära berg och å
  3. Skansstaden – med berget i ryggen och solen i ansiktet
  4. Holmarna – en urban skärgård möter havet

Visionen omfattar ett område på över 140 hektar i ett vattennära, centralt läge i staden.

Vision för stadsutveckling kring Bäveån går att läsa på kommunens hemsida.