projekt-gummifabriken-featured

Gummifabriken

Alldeles norr om Värnamos stadskärna, alldeles intill järnvägsområdet, ligger Värnamo gummifabrik där det tidigare tillverkats en rad olika gummiprodukter som cykelslangar, stövlar och ishockeypuckar. Idag är fabriken omvandlad till stadens kulturhus med bland annat konsertsal, biograf, bibliotek, högskola och restaurang.

Utemiljön består av ett entrétorg mot öster och angöringsytor och en ”sunken garden” mot spåren. Uttrycket hänger väl samman med byggnaden och den industriella karaktären, med corténstål och robusta markmaterial som klarar tidens slitage men också ger platsen en egen identitet. I kontrast till den strama markbehandlingen står vegetationen, yvig i sitt uttryck, sirlig och frodig med fokus på texturer och skuggspel såväl dagtid som i mörker.

ÅR: 2009
–2018
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Värnamo
BESTÄLLARE: Värnamo kommun
Illustrationsplan.
Angöringsytor och “sunken garden” mot spåren. Fotograf: Werner Nystrand
Konstnärlig gestaltning av Kajsa Mattas. Fotograf: Werner Nystrand
Corténstål och robusta markmaterial skapar en industriell karaktär. Fotograf: Werner Nystrand
Vegetationen har fokus på texturer och skuggspel. Fotograf: Werner Nystrand
Entrétorget mot öster till stadens nya kulturhus. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand