projekt-vastra-ingelstad-forskola-featured

V. Ingelstad förskola

Sydväst har gestaltat och sedan projekterat gårdsmiljön för den nya förskolan i Västra Ingelstad, Vellinge.

Förskolan i Västra Ingelstad ligger i byns södra del med utsikt över det flacka skånska åkerlandskapet. Bebyggelsen är främst koncentrerad norr om den planerade förskolan. Förutsättningarna för en rofylld, stimulerande och utmanande utemiljö är bra, trots den befintliga järnvägen som löper väster om förskolan. Befintlig vegetation på och runt tomten utgör en stor kvalitet då den erbjuder vindskydd, skugga och vackra, uppvuxna miljöer från allra första början.

Vegetation
En klippt häck omgärdar idag tomten. Denna bevaras och kompletteras där det behövs. Längs parkeringen i norr och nordost står en rad oxlar. Även dessa bevaras och kompletteras. Mitt på tomten finns en fin hästkastanj som blir förskolans vårdträd och som förstärker den kringbyggda gårdens karaktär. I de södra delarna planteras träd och buskar som både ger välbehövlig skugga och skyddar mot vinden från det öppna landskapet.

Gårdens struktur
För att underlätta pedagogernas arbete och även för att skapa trygghet bland barnen delas gården in i olika delar. Dessa ska vara lätta att överblicka men för den delen inte sakna inre rum där barnen kan mötes och skapa egna sammanhang. Själva ryggraden på gården utgörs av en grönskande pergola som löper som en axel från gårdens innersta del rakt ut mot det öppna landskapet i söder. Från pergolan nås förskolans inre gårdsrum.

ÅR: 2016
–2018
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Vellinge
BESTÄLLARE: Vellinge kommun
Fotograf: Werner Nystrand
Äventyrsgården med motorikbana och naturlek. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Utblicken med vyerna mot det omkringliggande skånska landskapet. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Kastanjerummet med samlingsplats, och närgård. Fotograf: Werner Nystrand