projekt-hamnstaden-lidkoping-featured

Hamnstaden Lidköping

Hamnstaden är ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Lidköping som Sydväst arbetat med sedan 2014. Hamnstadsprojektet har som mål att återskapa kontakten mellan centrum och Vänern genom utveckling av hamnområdet med bostäder, handel och offentliga platser.

Sydväst har tillsammans med Lidköpings kommun och Liljewall arkitekter utvecklat och lett projektet genom flera olika steg; från visionsarbete till detaljplaneprocesser.

Bostäder i småbåtshamnen – Hamnstadens första etapp
Den första etappen av den nya stadsdelen Hamnstaden blir bostäder och viss kommersiell service i den befintliga småbåtshamnen. Nya stråk och platser ökar tillgängligheten ut mot Vänern.

Framnäs strandpark – biologisk mångfald i fokus
Sydväst har utrett och arbetat fram en vision för framtidens Framnäs Strandpark. Området är idag en del av ett långsträckt grön- och rekreationsområde längs Vänerns strand i Lidköping. I och i anslutning till grönområdet finns kultur- och fritidsverksamheter som Vänermuséet, Framnäsbadet, Folkets park och Kronocampingen. Området planeras att utvecklas med strandpromenad, offentliga platser och torg, sandstrand på land och badmöjligheter som tillgängliggör Vänern för alla. Den tidigare Framnäsviken görs om till dammar, våtmarker och aktivitetsytor och blir tillsammans med en utveckling av befintliga grönytor den nya Framnäs Strandpark.

Visionen och utredning kring Framnäs Strandpark ligger nu till grund för vidare detaljplanearbete.

ÅR: 2014
–2016
UPPDRAGSTYP: Visionsarbete och utredning
ORT: Lidköping
BESTÄLLARE: Lidköpings kommun
Illustrationsplan– Hamnstaden Lidköpings första etapp med bostäder i småbåtshamnen samt Framnäs strandpark i väster.
Framnäs strandpark– strandpromenaden.
Framnäs strandpark– Landskaps- och utfyllnadsstrategi.