projekt-biodivercity-featured

Livet på nordenskiöldsgatan

Grönska utgör en viktig del av städers attraktivitet och därmed ekonomiska förutsättningar. Ekosystemtjänster som dagvattenhantering, klimatanpassning och förbättrad folkhälsa är viktiga komponenter i stadens långsiktiga hållbarhet. Sydväst har medverkat i projektet BiodiverCity arbetar för att utforma och testa nya sätt att öka stadens biologiska mångfald, förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster och utnyttja stadens grönska.

Projektet bedrivs i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, fastighetsbolag, konsulter och entreprenörer.

Tredimensionell grönska
Sydväst har inom projektets ramar valt att arbeta med tredimensionell grönska. Den täta staden kan göras grönare om växtsystem byggs på höjden. Man kan också utnyttja växters skuggningseffekt bättre om man leder ut klätterväxter över vistelseytor. Sydväst har arbetat fram en konstruktion för tredimensionell grönska längs Nordenskiöldsgatan utanför Malmö Högskola.

Gatans förutsättningar ger inte möjlighet till konventionell plantering vilket gör den lämplig att testa nya idéer på. Konstruktionen ska vara tilltalande i sig och ett vackert objekt även utan grönska och fylla ett estetiskt syfte i den övrigt kala miljön. Konstruktionerna ska också fungera som vindskyddade mötesplatser och hängyta för studenterna.

ÅR: 2014
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Vinnova
SAMARBETSPARTNERS:

Malmö stad

Materialpalett.
Illustrationsplan.