Nordvast-entre

Hans Alfredsons plats

Hans Alfredson växte upp i Helsingborg och är en av våra stora kulturprofiler. Detta vill Helsingborgs stad uppmärksamma med en plats belägen norr om Helsingborgs Stadsteater. Med avstamp i en medborgardialog som hölls i samband med H22 har Sydväst gestaltat platsen. Allmänheten fick lämna svar på vad deras starkaste minne av Hans Alfredson varit. Den övergripande, gemensamma bilden av Hasse är att han inte hade velat framhäva sig med en traditionell avbildning. Flera idéer och minnen har därför arbetats in i förslaget på ett mer prestigelöst och skojfriskt sätt.

Över hela platsen finns Hasses närvaro att upptäcka genom små och finurliga tillägg – som en avspegling av hans rika verkslista. Bland dessa återfinns bland annat trappräcket utformat som en blommig falukorv, bokstaven “Q” inblästrad i markbeläggningen och belysning i form av ett bortsprunget ägg – med inspirationen hämtad från sången ”Blommig falukorv” (1965), barnboken ”Varför är det så ont om Q?” (1968) och filmen ” Ägget är löst” (1975).

Platsen är cirka 1500 kvadratmeter stor och utgörs idag till största del av en asfalterad vändplats som bland annat teatern använder som lastzon. Men många passerar här, både till fots och med cykel då den regionala cykelleden Cykelns Blå Band också korsar platsen.

En viktig del i gestaltningsarbetet har varit att tillgodose att platsens funktioner bevaras samtidigt som dess uttryck förädlas så att fler aktiviteter kan rymmas parallellt på samma yta. Konceptet bygger på ett stärkt stråk, fina golv och ett grönt kraftfält där teaterns modernistiska byggnad och Helsingborgs traditionella stenstad bäddar för intressanta möten mellan mark, vegetation och bebyggelse.

Hans Alfredson (1931-2017) var en svensk komiker, filmskapare, författare, skådespelare, dramatiker, regissör, scenograf och översättare. Han var främst känd för sitt mångåriga samarbete med Tage Danielsson under benämningen Hasse och Tage. 

ÅR: 2022
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Helsingborg
BESTÄLLARE: Helsingborgs stad
Den nya platsen ligger intill Helsingborgs stadsteater
Illustrationsplan över Hans Alfredsons plats
Delvis återvunnet markmaterial skapar en ny torgyta, små citat och figurer knyter an till Hasses verk
Nytt vegetationskoncept och nya träd för att ge upplevelser och skapa en grönare stad