LILLA VARVSGATAN- NYA KARAKTÄRSSKAPANDE SPÄNGER

Sydväst har gestaltat och projekterat nya spänger längs Lilla Varvsgatan i Bo01-området i Västra Hamnen, Malmö. De nya spängerna har formats för att erbjuda sittmöjligheter och bidra till gatans unika karaktär. Detta samtidigt som spängerna erbjuder en säker passage över det öppna dagvattenstråket.
ÅR: 2012
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad

Principskiss spång

Illustrationsplan

Fotograf Werner Nystrand

Fotograf Werner Nystrand