projekt-lilla-varvsgatan-featured

Lilla Varvsgatan

Sydväst har gestaltat och projekterat nya spänger längs Lilla Varvsgatan i Bo01-området i Västra Hamnen, Malmö. De nya spängerna har formats för att erbjuda sittmöjligheter och bidra till gatans unika karaktär. Detta samtidigt som spängerna erbjuder en säker passage över det öppna dagvattenstråket.

ÅR: 2012
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad
Principskiss spång.
Illustrationsplan.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.