projekt-arkitektskolan-featured

Arkitektskolan Södra Entrén – STudenternas vardagsrum

Efter att Arkitektskolan i Lund renoverades 2011 och fick nya sociala ytor, nya verkstäder önskades en ny entréplats mot söder. Sydväst har gestaltat och projekterat arkitektskolans södra entré. Den nya entrén mot söder gör att rörelser härifrån och till IKDC naturligt går genom skolans centrala delar.

SÖDRA ENTRÉN

Sydvästs målsättningar för platsen har varit att:

  • En gård för A-husets “invånare”
  • Komplement till utställningshall och fullskalelab
  • Sittplatser/samvaro/studier
  • Låta byggnader landa i grönt/föra in parken
  • Flexibel yta
  • Samspela med konstverk
  • Spegla dygns- och årstidsväxlingar
  • Ekonomiskt genomförbart
ÅR: 2012
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Lund
BESTÄLLARE: Akademiska Hus
SAMARBETSPARTNERS:

Carl Boutard, konstnär

Platsen innan ombyggnad.
Illustrationsplan.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Södra entrén under arrangemang i skolan. Fotograf: Peter Siöström.
De två bronsskulpturer som tillsammans utgör Carl Boutards “Into The Wild.