projekt-opus-featured

Brf Opus I & II

I gränsen mellan de öppna strandängarna och den täta skogsvegetationen uppfördes 2001 ett mindre bostadsområde med 3 byggnader i 4 våningar i etapp 1 ritade av Fojab arkitekter i Malmö.

Husens smala kroppar vänder sig mot havet och bildar långsmala gårdsrum som länkar samman de öppna ängarna med den omkringliggande trädzonen i söder. På grund av av den översvämningsrisk som föreligger är husen ställda på plintar och svävar över marken vilket gör att all kommunikation inom området sker på upphöjda bankar eller spänger. Tanken med utemiljön är att bevara och återskapa en tålig ängsvegetation, spara värdefulla träd och återplantera för platsen karaktäristiska arter, företrädesvis ek och hassel.

För att minimera den framtida skötseln samt förhindra erosion har upphöjda ytor planteras med marktäckande murgröna. Ett fåtal material som harmoniserar med byggnaderna har valts. Platsgjuten betong till gångytor, Kirai till entrédäck, Royalimpregnerat trä till spänger och asfalt till körytor.

Belönat med Sveriges Arkitekters bostadspris 2003.

ÅR: 2002
–2007
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Ljunghusen
BESTÄLLARE: Seniorgården AB genom JM AB
SAMARBETSPARTNERS:

FOJAB arkitekter

Illustrationsplan.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.