projekt-mobilia-featured

Mobilia – Från handel till innerstad

Sydväst har sedan 2008 arbetat i omvandlingen av Mobila köpcentrum till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad.

I de äldsta delarna av Mobilia har det funnits verksamhet i över 100 år. Ursprungligen användes området för textilindustrin och Manufakturaktiebolaget i Malmö. I de nya fabrikerna fanns stora vävsalar under de brutna sågtandstaken, där mer än 3000 människor arbetade. 1968 gjordes byggnaderna om till Malmös första köpcenter Mobilia.

Stort fokus har legat på tillskapandet av nya stråk och stadsrum. Området har fått naturliga och intressanta rörelsemönster med naturliga kopplingar i öst-västlig led samt goda kommunikationer. Tillsammans med nya funktioner, däribland bostäder, fortsätter det område som en gång var ett industriområde för över hundra år sedan att vara en bruksfunktion i staden men med andra förtecken.

Projektet tilldelades Malmö stads stadsbyggnadspris 2014 för den omvandling som fastigheten genomgått.

ÅR: 2008
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Atrium Ljungberg
SAMARBETSPARTNERS:

Fojab arkitekter
Jais arkitekter