projekt-stationsmiljoer-kristianstad-featured

Stationsmiljöer

Många brister i landets nuvarande stationsmiljöer och deras omgivningar skapar problem för resenärerna. Tågresan kan därför bli mindre trevlig och mer krånglig än vad den skulle behöva vara. Det handlar exempelvis om dålig information och skyltning, slitna och smutsiga lokaler, skräpiga plattformar och sly på spårområdet. Sammantaget innebär detta att miljöerna upplevs som nedgångna, omoderna och trivsamma.

Problemen rör också stationernas funktioner. En viktig del av resan är att resenären känner trygghet i hur man tar sig till, från eller mellan plattformarna. En vanlig och allvarlig brist är att miljön gör det svårt att hitta rätt på ett enkelt och okomplicerat sätt. För att komma rätta med dessa problem påbörjade Trafikverket därför under 2012 en pilotstudie kring stationsmiljöernas utformning och skötsel.

Sydväst fick i uppdrag att analysera och föreslå förändringar på de tre stationer som valts ut; Nässjö, Sala och Västervik. Materialet presenteras i rapporten ‘Stationsmiljöernas utformning och skötsel- pilotstudier’

Förbättring av stationsmiljöer- fortsättning
I rapporten ‘Förbättring av stationsmiljöer- ett antal exempel’ från 2015 fortsatte Sydväst analysera och komma med förslag kring stationsmiljöer runt om i landet. Denna gång valde Trafikverket ut elva av landets större stationer med regional spridning från norr till söder. Utvalda stationer blev Hässleholm, Kristianstad, Jönköping, Skövde, Kungsbacka, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Flemingsberg samt Gävle.

“Syftet med projektet har varit att beskriva, diskutera och i begränsad omfattning pröva de drift- och underhållsåtgärder som effektivt bidrar till trivsamma, trygga och tillgängliga stationsmiljöer.”

Förbättring av stationsmiljöer- fortsättning
I rapporten ‘Förbättring av stationsmiljöer- ett antal exempel’ från 2015 fortsatte Sydväst analysera och komma med förslag kring stationsmiljöer runt om i landet. Denna gång valde Trafikverket ut elva av landets större stationer med regional spridning från norr till söder. Utvalda stationer blev Hässleholm, Kristianstad, Jönköping, Skövde, Kungsbacka, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Flemingsberg samt Gävle.

ÅR: 2012
–2015
UPPDRAGSTYP: Utredning och förslag
ORT: Nationellt
BESTÄLLARE: Trafikverket
projekt-stationsmiljoer-jmf-nassjo-vastra-sidan-efter projekt-stationsmiljoer-jmf-nassjo-vastra-sidan-fore

Bilden visar den västra sidan av Nässjö station. Området upplevs som en baksida trots att det är ett stort antal resenärer som angör från detta håll. För resenären presenteras här Nässjö station som en parkeringsplats. Med relativt enkla åtgärder skulle platsen kunna göras till en inbjudande mötes- och väntplats.

projekt-stationsmiljoer-vastervik_mot-sparen-efter projekt-stationsmiljoer-vastervik_mot-sparen-fore
Vy över Västerviks station. Ytan mellan stationshus och spårområde är idag odefinerad och tas till viss del i anspråk av godshantering och biltrafik. Genom avgränsningar skapas tydliga områden för respektive funktion samtidigt som det skapas mötesplatser.
projekt-stationsmiljoer-orebro-passage-efter projekt-stationsmiljoer-orebro-passage-fore

Gångtunneln vid stationshuset i Örebro är klädd med keramiska plattor. Tunnelns utformning gör att det bildas många dolda platser vilket upplevs otryggt och kan delvis avhjälpas med rundade hörn. Konstnärlig utsmyckning ger en egen identitet och ger tillsammans med ny belysning i taket högre upplevelsevärden. Markeringar i marken hjälper resenären att hitta rätt.