projekt-eklovet-featured

Eklövet

I upprustningen av centralt belägna Hoglands park var kommunens önskemål en lekplats som på ett fantasifullt och annorlunda sätt bidrar till parkens attraktion.

Förslaget bygger på ett stiliserat och böljande eklöv i trä som genom sina former ger många olika lekmöjligheter. Lövet fungerar, förutom som lekplats, även som annons för parken och som informell mötesplats.

ÅR: 2015
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Karlskrona
BESTÄLLARE: Karlskrona kommun
Tidigt koncept för Lövet.
Illustrationsplan.
Princip över Lövets uppbyggnad.