projekt-station-triangeln-sodra-featured

Station Triangeln – Malmös nya knutpunkt

Station Triangeln är en underjordisk järnvägsstation i centrala Malmö som togs i drift under 2010. Den underjordiska stationen ligger mitt i Malmös såväl administrativa som kommersiella mittpunkt mellan Pildammsparken och Möllevångstorget. Station Triangeln har två uppgångar mellan S:t Johanneskyrkan i norr och Smedjegatan i söder. Sydväst har arbetat med landskapet och stadsrummet kring den södra uppgången.

STATION TRIANGELN SÖDRA

Förslaget bygger på att först definiera det stora stadsrum som direkt knyter an till Triangeln Syd för att sedan särskilt lyfta fram stationsbyggnaden som huvudnummer på platsen. Det stora stadsrummet hålls samman med ett gemensamt markmaterial, ett golv som sträcker sig från fasad till fasad.

Stationsbyggnaden placeras på ett eget markmaterial av exklusivare karaktär – en bricka med den skimrande huskroppen som huvudnummer. Brickan förses med en arbetad kant. Denna uppdelning förklarar platsens organisation och fokuserar på platsens uppgift. Med hjälp av trädplanteringar i platsens västra del dramatiseras upplevelsen och brickan med stationsbyggnaden får en volymmässig inramning.

ÅR: 2010
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad
SAMARBETSPARTNERS:

Kreera

Illustrationsplan.
Runt stationsytan finns flera betongmöbler, “hästarna”. Dessa fyller flera funktioner, dels att vara mjuka taktila sittplatser för väntan och umgänge och dels att vara underkörningsskydd för passerande trafik.
Sittpuckarna runt stationsbyggnaden.
Föreslagen gestaltning och färgsättning av sittpuckarna.
Markbeläggningen består av en armerad betongkonstruktion med ett ovanpåliggande lager av hårdbetong. Hårdbetongen gav möjligheten att använda en mörkare kulör, få en slätare yta samt vara tåligare mot sprickbildning.