projekt-vastra-varvsgatan-featured

Västra Varvsgatan

Västra Varvsgatan är en av de viktigaste länkarna ut till den nya stadsdelen Västra Hamnen för såväl gång/cykel-, kollektiv- och fordonstrafik. Gatan har formen av en generös boulevard med fyra trädrader med en bred mittzon. Körbanorna är lagd med betongsten som tillsammans med det ljusa gruset i gatans mittzon ger ett ljust intryck med starkt identitet. Det ljusa materialen i kombination med belysning på olika nivåer gör att den vid mörker upplevs som välkomnande och trygg.

ÅR: 2001
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad
Illustrationsplan.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.