projekt-hamnen-bo01-featured

Hamnen Bo01

I gränsen mellan den då nya stadsdelen Västra Hamnen (Bo01) och Ribergsborgsstranden anlades 2001 en ny småbåtshamn med en kapacitet för ca 60 båtar. Förutom att fungera som en mindre båthamn har ambitionen varit att med hjälp av trappor, slänter och ramper göra nivåskillnaden mellan kajen och vattenytan intressant och möjliggöra kontakt med vattnet samt skapa goda lägen med sol och lä. Mot söder (Kockum fritid) och väster (Ribergsborgsstranden) ansluter gröna parkinslag som förstärker kopplingen till Malmös gröna kuststråk. Hamnen består av flera delar;

  1. Ett inre vattenrum i öster som domineras av ett storslaget vattenfall med en nivåskillnad på 2.5 m och som kopplar samman det stadsdelens kanaler med havet.
  2. Husbåtshamnen med plats för fyra husbåtar.
  3. Småbåtshamnen med bryggor och serviceangöring.
  4. Gästhamn och trätrappor där människor på kajen kan möta vattnet och båtar tillfälligt kan lägga till.
  5. En skyddande pir med tillhörande fyr. Ett fåtal material har använts inom projektet, företrädesvis tjärad fur, azobé, granit och platsgjuten betong
ÅR: 2001
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad

Projektet utfört av anställda i Sydväst arkitektur och landskap under tiden i Räntfors arkitektur och landskap.

Fotograf: Werner Nystrand.
Trappsektion.
Fotograf: Werner Nystrand.
Strandsektion.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Merja Diaz