190816-illustrationsplan-till-bok_300dpi_freeland_storre_med-tillagg-v2

Boken om Örgryte Torp är här

Bostadsområdet Örgryte Torp i Göteborg, där Sydväst står bakom landskapsgestaltningen, har en intressant historia, både som boplats sedan länge och som säte för radio- och tv-produktion. Boken Örgryte Torp – Där staden möter Delsjön presenterar platsen, byggprojektet, husen, gatorna och de som bor där.

Byggherrarna Älvstranden Utveckling AB, Bonava, Skanska Nya Hem, HSB Göteborg och Bostads AB Poseidon har tillsammans byggt området Örgryte Torp i ett konsortium. Under byggtiden, någon gång under 2018, när byggherrarnas arbetsgrupp träffades föddes idén att tillsammans skriva en bok om platsen och projektet. En bok riktad till områdets boende, men som också hade ett allmänintresse såväl i nutid som historiskt, och som var en del av vår Göteborgiana.

Boken är nu här, den presenteras under Bokmässan i Göteborg lördag 28 september.

Läs mer om Sydvästs arbete med Örgryte Torp.