Örgryte Torp – där staden möter Delsjön

Delsjöområdets storslagna och kuperade landskap, med vidsträckta och tätortsnära skogar, bildar tillsammans med Stora Torps herrgård ramen för det nya bostadsområdet Örgryte torp. Uppdraget från projektets byggherrar var att åstadkomma en landskapsgestaltning som trots olika aktörer och byggtider binder samman området till en tydlig helhet och ger identitet. Vårt angreppssätt blev att noga analysera och tolka platsen och utifrån det skapa en kondensation av de olika landskapselement som förekommer; de öppna böljande gräsytorna, ängen, dungarna, slingrande stigar och de stora träden. Sammantaget gav det den palett som skapar Örgryte torps utemiljö ett robust och grönt landskap som bebyggelsen tryggt kan vila i och som skapar mjuka övergångar både mot skogen och Delsjövägen. Vegetationen består av såväl större vårdträd, främst ek, som blommande, mindre karaktärsträd. tillsammans utvecklas växtligheten successivt till en rik parkmiljö som i höjd och omfattning kan mäta sig med bebyggelsen och samtidigt skapar trivsamma gårdar. en boendemiljö som växer med tiden.

 

ÅR: 2013-
UPPDRAGSTYP: Systemhandling, utredning och projektering
ORT: Göteborg
BESTÄLLARE: Konsortiet Örgryte Torp (HSB, Bonava, Skanska, Poseidon) Koordinator: Älvstranden Utveckling AB

Illustrationsplan över Örgryte Torp

Elevation mellan Ängshusen

Tvärsektion och planutsnitt Brämet

Grön ängsgård. Fotograf Werner Nystrand

Utsnitt gårdsmiljö Ängshusen

Gemensam uteplats. Fotograf Werner Nystrand

Entregång. Fotograf Werner Nystrand

Tvärstråket. Fotograf Werner Nystrand

Gård solfjädershus. Fotograf Werner Nystrand

September 2017. Fotograf Drönartjänst