Söder Vy Allé

Byggstart för Hans Alfredsons plats

Norr om Helsingborgs Stadsteater växer en ny platsbildning fram tillägnad den folkkäre kulturprofilen och lokalkändisen Hans Alfredson. Sydväst har gestaltat platsen som byggs på vändplatsen i änden av Karl Johans gata. Med avstamp i en medborgardialog som hölls i samband med H22 har vi tillsammans med Helsingborgs stad och scenografen Yvonne Ericsson utformat en plats som för tankarna till Hans Alfredsons olika verk, bland annat ett trappräcke utformat som en lång blommig falukorv (sången ”Blommig falukorv”, 1965) och bokstaven ”Q” som återfinns i markbeläggningen (från barnboken ”Varför är det så ont om Q?”, 1968). Idag är vändplatsen en trafikdominerad asfaltyta där många fotgängare och cyklister passerar. Efter ombyggnaden blir det fokus på grönska och mänskliga möten omfamnade av Alfredsons humor och lekfullhet. Hans Alfredssons plats väntas stå klar efter årsskiftet 2023/2024 med invigning preliminärt planerad till våren 2024.

Läs mer om gestaltningen av Hans Alfredsons plats