Flygvy-fran-sydvast

Deponi blir rekreationsområde

På uppdrag av Västerås stad har Sydväst arbetat fram en vision för Lundadeponin, en f.d. deponi som nu blir en viktig del av rekreationsytorna vid utvecklingen av Finnslätten i nordöstra Västerås. Lundadeponin är ett 35-40 hektar stort område där efterbehandling planeras, dvs täckning av deponin bestående av tät, dränerings-, skydds- och växtetableringsskikt. Detta är helt nödvändigt för att minimera oönskade miljöpåverkan.

Sydvästs uppdrag har inneburit att ta fram ett förslag på deponins framtida utformning där området omvandlas till ett attraktivt rekreationsområde som gynnar Finnslätten, närliggande områden och hela Västerås.

Visionsarbetet kompletterar framtaget planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, ett program där kommunen tillsammans med företagen på Finnslätten och Mälardalens högskola gemensamt arbetat fram en övergripande och hållbar plan för att utveckla området till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare.