Reportage om Uddevalla

Resultatet av arbetet med att stabilisera och säkra Ångbåtskajen i centrala Uddevalla visas i SVT. Ångbåtskajen längs Museiparken på Bäveåns norra sida har sedan 2016 varit avstängd på grund av rasrisk. Områdena längs Bäveån ska skredsäkras och ett översvämningsskydd planeras. Det är planerings-, tillstånds- och genomförandeprocesser som tar lång tid.

I samband med de omfattande tekniska åtgärderna kommer stadsmiljön att utvecklas och nya mötesplatser tillskapas för Uddevallaborna. I väntan på en permanent åtgärd har Ångbåtskajen skredsäkrats och en tillfällig strandpromenad byggts. Sydväst har gestaltat och projekterat bryggpromenaden som i sin utformning bland annat illustrerar nivån för det planerade översvämningsskyddet. De genomförda arbetena möjliggör återigen allmän tillgång till ett av stadens viktigaste vattenmöten.

Se inslaget i SVT.

Sydväst har sedan hösten 2018 arbetat tillsammans med Uddevalla kommun i strategiska landskaps- & planeringsfrågor. Under våren färdigställdes en fördjupad förstudie med lösningsförslag på hur stadens ska skyddas mot översvämningar. Arbetet var ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Sydväst, Sweco och Bohusgeo.

Christine Gunnarsson, projektledare Uddevalla kommun visar översvämningsskyddets höjder i SVT. Muren är utplacerad i Museiparken. Bildkälla: SVT.
Flygvy över delar av stadskärnan, översvämningsskyddet som skyddar befintlig stad samt stadsrummen som utvecklas när området skredsäkras och översvämningsskyddas.