Sydvast-Vintriediket_WNY3594

Nytta och glädje i Vintrie

De senaste veckornas låga temperaturer i Skåne har omvandlat Vintriedikets dagvattensystem till ett lekfullt vinterland med skridskobanor för de boende.

Sydväst har ritat och projekterat det system av dämmen som tillsammans bildar 11 dammar. Dammarna löser inte bara ett stort belastningsproblem i Malmös dagvattensystem utan är också ett område för vattennära rekreation för de boende. För att enklare komma ner till vattnet samt skapa säkra passager har bryggor, broar och spänger anlagts på flera platser.

Projektet gjordes på uppdrag av VA-Syd och stod färdigt 2003. Läs mer om vårt arbete med Vintriediket.

Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.