IMG_9108

Det som täcks av snö

Under ett lager av snö växer Helsingborgs nya stadsrum tillägnat Hans Alfredson fram. Det tuffa vintervädret har stoppat arbetena, men planteringar, möbler och kanterna av stenblock är på plats. Återbrukade granithällar med inblästrade figurer och texter kopplade till Hasses lekfulla humor ska läggas på plats så fort tjälen gått ur marken och falukorvsräcket ska prydas med blommor när det blivit varmare i luften. Invigningen är planerad till maj i år.

Läs mer om gestaltningen av Hans Alfredsons plats