tidningen-sten-1

En ny gravitation

Eslövs Stora torg presenteras i senaste numret av Tidningen Sten (nr 3 2021). I reportaget berättar Niklas Bosrup och Tobias Starck från Sydväst om arbetet med torgets nya gestaltning.

Vår ambition har varit att spegla hela Eslöv, att låta torget blir ett koncentrat av staden och dess omland. Element och detaljer i allt från omgivande natur till stadens historia och näringsliv återkommer på torget i form av vatten, grönska, belysningar och markbeläggning.

"Eslöv har länge levt med stämpeln som tråkig småstad som ofta hamnar i skuggan av Helsingborg och Malmö. Ambitionen från kommunens sida har hela tiden varit att torget ska sätta Eslöv på kartan och verkligen bli hjärtat i stadskärnans fortsatta utveckling"

Här kan du läsa hela reportaget om Stora torg i Eslöv i Tidningen Sten.