Arkitektur-Norrtalje-Hamn

”Parkhybrid på kajplats”

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn återfinns i senaste numret av tidskriften Arkitektur (nr 6 2021). Reportaget om Norrtälje Hamn går under benämningen ”Parkhybrid på kajplats” där landskapsarkitekt Bengt Isling besöker hamnen och den nya gestaltningen av det offentliga rummet vid vattnet.

Temanumret om landskapsarkitektur fokuserar på dess viktiga roll när det kommer till att klimatanpassa städer, bidra till ekologisk mångfald och skapa välmående för människor. Detta är aspekter som beaktats i arbetet med Norrtälje Hamn; från kajens olika nivåer för att skydda stadsdelen från översvämningar till den varierande växtligheten i klippan. Resultatet är en 400 meter lång kajmiljö med ytor och rumsligheter för alla åldrar.

Sydväst har sedan tävlingsvinsten kring stadsdelens publika rum 2015 tillsammans med Norrtälje kommun fördjupat och förverkligat förslaget. Läs mer om Sydvästs arbete i Norrtälje Hamn.

Tidskriften Arkitektur (nr 6 2021) finns att köpa hos välsorterade tidskriftsförsäljare eller online.