Digital-tvilling_Norrtalje-Hamn

Framtidens verktyg för hållbar samhällsutveckling

Sydväst medverkar i en genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling. Ett verktyg som kan bli värdefullt vid upprättandet och uppföljning av mål och budget för kommuner, i översikts- och detaljplaner, planering av bostadsförsörjning, stadsutvecklingsprojekt samt uppföljning av Agenda 2030. Projektet genomförs av Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Sydväst arkitektur och landskap samt Huddinge kommun (rådgivare).

Många beslut inom samhällsbyggnad tas utan att det finns tillräckligt med kunskap om historik, nuläge och om hur planerad bebyggelse påverkar kommunens utveckling hållbarhetsmässigt. För att utveckla städer och landsbygd hållbart behövs lättillgängliga fakta på lokal nivå som kan visualiseras på ett pedagogiskt sätt.

Både nationellt och internationellt ökar därför intresset för digitala tvillingar. Karlskrona kommun har utvecklat en realtidstvilling som nu ska vidareutvecklas. I det Vinnova-finansierade projektet Södertörnsmodellen utvecklades Södertörnsanalysen för att visualisera statistik på områdesnivå över tid. Med Södertörnsanalysen som inspiration har nu Huddinge och Karlskrona kommun tagit fram Huddingeanalysen och Karlskronaanalysen.

Projektgruppen, där Sydväst ingår, gör en genomförandestudie avseende ett framtida verktyg som kombinerar en digital realtidstvilling med analys av statistik på områdesnivå över tid. Läs mer om projektet på Smart Built Environment.