Sydvast-undervisar

Sydväst undervisar

Sydväst har under många år medverkat i undervisning vid bland annat SLU Alnarp, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet. När pandemin slog till ställde vi om för att kunna fortsätta föreläsa, handleda och agera gästkritiker, men nu i ett digitalt forum. Många av kontorets medarbetare är regelbundet involverade i utbildning och undervisning:

  • Per Andersson är med i kursteamet för “Studio 2 – staden och boplatsen” på SLU Alnarp.
  • Niklas Bosrup föreläser och är gästkritiker i kursen “Digital Landscape Visualisation” på SLU Alnarp.
  • Lina Dahlström är regelbundet gästkritiker i kurserna “Digital Landscape Visualisation” på SLU Alnarp och “Arkitektur – i urban kontext” på Lunds tekniska högskola. Hon föreläser vidare i kursen “Studio 1 – Landskap som plan, verklighet och idé”, SLU Alnarp och sitter i juryn för examensarbeten på LTH.
  • Andreas Mayor föreläser i kurserna “Sustainable Urban Recycling” samt “Landscape Architecture and Gardens” på Lunds tekniska högskola.
  • Åsa von Malortie medverkar i kurserna “Markprojektering” och “Vegetationsbyggnad – material och projektering” där hon bl.a. guidar studenter från SLU Alnarp när de gör platsbesök på några av Sydvästs projekt.
  • Helen Mosseby föreläser och handleder studenter i kursen “Material – konstruktion och projektering” på SLU Alnarp