Nordvast-entre

Gestaltning av Hans Alfredsons plats

Hans Alfredson växte upp i Helsingborg och är en av våra stora kulturprofiler. Detta vill Helsingborg stad uppmärksamma med en plats belägen norr om Helsingborgs Stadsteater. Sydväst har gestaltat med avstamp i en medborgardialog som hölls i samband med H22. Allmänheten fick lämna svar på vad deras starkaste minne av Hans Alfredson varit. Flera idéer har sedan arbetats in i förslaget, bland annat trappräcken utformade som blommiga falukorvar och bokstaven “Q” som återfinns i markbeläggningen – med inspirationen hämtad från sången ”Blommig falukorv” (1965) och barnboken ”Varför är det så ont om Q?” (1968).

Konceptet för gestaltningen har varit ett stärkt stråk, fina golv och ett grönt kraftfält där intressanta möten mellan mark, vegetation och bebyggelse sker. Här finns plats för både aktivitet och paus och över hela platsen finns Hasses närvaro genom små och finurliga tillägg – som en avspegling av hans rika verkslista. Hans Alfredson (1931-2017) var en svensk komiker, filmskapare, författare, skådespelare, dramatiker, regissör, scenograf och översättare. Han var främst känd för sitt mångåriga samarbete med Tage Danielsson under benämningen Hasse och Tage.

Här kan du läsa mer om Hans Alfredsson. (wikipedia)