IMG_1519

Trädgårdens växtkraft

I oktober blev det återbesök i en privat trädgård som ritades och planterades 2003 tillsammans med Magnus Svensson. Vi beskar tillsammans med arborist och ska nu ta fram en ny skötselplan och målbild baserad på vad som fungerat bra.

Trädgården är uppdelad i ett antal rum med olika karaktärer. En vild och skogslik magnolialund på husets norrsida, en praktfull och frodig plantering med stora perenner inramad av idegranshäckar, en rödbladig rabatt längs med den södervända fasaden och en häckinramad gräsmatta som täcks med lök på våren. En praktmagnolia som fanns redan 2003 utgör en ståtlig solitär i ett oregelbundet kalkstensgolv.