Lindängelund som europeisk förebild

By 2022-11-07 nyheter

Lindängelunds rekreationsområde i Malmö är ett av de utvalda projekten i publikationen IFLA Europe Exhibition 2022 Reconsidering Nature. IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects) vill visa på goda exempel på projekt runt om i Europa som arbetat med landskap och naturbaserade lösningar, från lokal till regional nivå.

Läs IFLA Europe Exhibition 2022 Reconsidering Nature här
eller läs mer på IFLAs hemsida här