Hamnparken_Sydvast

Hamnparken invigs!

Det har äntligen blivit dags för invigning av Hamnparken i Norrtälje Hamn. Idag, den 25 maj klipps bandet för stadsdelens nya parkrum. Under våren har Hamnparken färdigställts och är nu redo för allmänheten.

I konstrast till Hamnpromenadens mer extroverta offentliga rum blir detta en mer intim plats. Parken blir en samlande plats för en bred målgrupp och med en karaktär som inspireras av trädgårdens lummiga, informella småskalighet. Parkens två viktigaste funktioner är att erbjuda en lugnare plats för vistelse i den norra delen och en större lekplats i parkens södra del.

Lekplatsens ambition är att utnyttja ytan maximalt och undvika överdrivna gränser mellan småbarnslek och utmaningarna för de äldsta. Tanken är att alla skall kunna leka tillsammans på egna villkor utan att säkerheten kompromissas.

Då stora delar av kvartersmarken i området utgörs av underjordiska garage skall Hamnparken så långt det är möjlig erbjuda hemvist för riktigt stora vårdträd. Dess gröna volym blir på sikt ett signum och ett landmärke i strukturen. Marken höjdsätts vidare så att den i delar, under extrema förhållanden kan svämmas över utan att intilliggande byggnader och konstruktioner tar skada.

Sydväst har sedan tävlingsvinsten kring stadsdelens publika rum 2015 tillsammans med Norrtälje kommun fördjupat och förverkligat förslaget. Läs mer om Sydvästs arbete i Norrtälje Hamn.