WNY0532-Sydvast

Stora torg vinner Skånes arkitekturpris 2022

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

Stora torg i Eslöv är årets vinnare! Motiveringen lyder:

"I omgestaltningen av torget ger arkitekturen dignitet, värde och identitet till Eslöv. Här skapas en balans mellan att bevara den stora platsens kvaliteter samtidigt som den lyckas tillföra en intim skala med hög detaljeringsgrad. Torget och omgivande gator har gjorts tillgängliga i en helhet som skapar sammanhängande rum för stadens invånare och formgivningen blandar ett klassiskt formspråk med lekfulla inslag och riklig grönska."

Niklas Bosrup och Åsa von Malortie intervjuas av Region Skåne, läs om torgets gestaltning och vikten av gemensamma ytor.

Priset delas ut den 9 juni på SeaU i Helsingborg under arrangemanget H22. Årets vinnare är det första landskapsprojektet att tilldelas priset sedan 2017 då vårt projekt Tullhusstranden i Simrishamn belönades med utmärkelsen.

Om Skånes arkitekturpris
Arkitektur är mer än hus och byggnader, det är allt där emellan också. God arkitektur är vital för den regionala attraktiviteten och vår skånska miljö. Därför lyfter priset upp och premierar bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer som har tagit tillvara på platsens värden och tillfört arkitektoniska kvalitéer. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras. Läs mer om priset.