Landskapsarkitektens roll

Sydväst medverkade i kommunutbildning för tjänstepersoner. Med utgångspunkt i strategin för gestaltad livsmiljö har Region Skåne tagit fram en utbildning för kommunerna i Skåne. Utbildningen har som mål att öka kunskapen om området på lokal och regional nivå för tjänstepersoner inom bland annat miljö, kultur och fysisk planering.

Den första träffen skedde 4 oktober i Medborgarhuset i Eslöv. Niklas Bosrup från Sydväst talade om ”Landskapsarkitektens roll i Gestaltad livsmiljö” med exempel från Sydvästs projekt genom åren. Tillsammans med projektledare Malin Gunnarsson på Eslövs kommun berättade han även om processen med Stora torg i Eslöv som också besöktes tillsammans med kursdeltagarna.

“Vi är övertygade om landskapsarkitektens roll som spindeln i nätet, en generalist som kan väga samman och samordna ingående parametrar i våra livsmiljöer för att sedan ge dem en vacker och funktionell gestaltning”

Läs mer om Region Skånes utbildningar i gestaltad livsmiljö.
Se mer av Stora torg i Eslöv, vinnare av Landmärket 2021 och Region Skånes arkitekturpris 2022.