Flygbild_Karlskrona

Sydväst ritar entré till världsarv

Karlskronas nya entré skapar förutsättningar för staden att växa norrut från dess historiska och kommersiella hjärta på ön Trossö. På uppdrag av Skanska tillsammans med Karlskrona kommun gestaltar Sydväst nu etapp II Östra Pottholmen som blir en viktig del i den nya entrén till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Stadsplanen för Trossö ritades av Erik Dahlbergh, Nicodemus Tessin d än samt Carl Magnus Stuart. Den första stadsplanen färdigställdes år 1683 men ersattes av en ny år 1694. Den planerade staden syftade till att vara en manifestation av Sveriges stora ambitioner och makt. De olika funktionerna såsom civil distrikt, varv, handel och industrier, samlades i en stadsplan utformad med element från den romerska
barocktiden, såsom ett monumentalt torg och inritade kvarter i ett rutmönster med utstrålande gator. Norra delen av Trossö utgjordes av den civila staden, södra delen av ön upptogs av örlogshamnen och –varvet, och denna indelning i en civil och en militär del av staden finns fortfarande idag.

Karakteristiskt för Karlskrona blev de mycket breda gatorna och det monumentala torget med sina offentliga byggnader. I denna klassiska rutnätsplan har den civila staden sitt centrum på den högst belägna platsen, Stortorget, som omgärdas av ståtliga byggnader för religion och rättskipning.

Projektområdet etapp Östra Pottholmen ligger på norra delen av Trossö. Projektet syftar inte endast till att omvandla infartsleden till en stadsgata utan även stärka och framhäva axeln mellan Stortorget och Skeppsbron. Kajen vid Skeppsbron ska aktiveras för bli en attraktiv målpunkt, ytorna runt Karlskrona centralstation utvecklas också och ska bidra till att skapa stadsmässiga länkar mellan tåg och stadens olika delar.

Läs mer om projektet ”Stadens nya entré” via Karlskrona kommun.
Utforska mer av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Principiellt arbetsområde etapp II Östra Pottholmen. Flygbild (högst upp på sidan) från Karlskrona kommun.