G:projekt1201500 LindängelundRekreationsområdetLModeller

Lindängelund växer fram

Sydväst har tillsammans med Malmö stad tagit fram övergripande vision och struktur för Lindängelunds rekreationsområde. Den första etappen, Millennieskogen, stod färdig 2014 och förslag till detaljplan på fortsatta etapper går nu ut på samråd.

I södra Malmö ska ett helt nytt landskap på över 104 hektar växa fram. En enkel grundstruktur och väldefinierade delområden utgör ramverk för stor inre variation och en mångfald av upplevelser. Ett av de viktiga målen är att utveckla storskaliga, vackra naturmiljöer som ger känslan av att komma till en annan värld.

Parken ligger öster om Katrinetorps landeri och sträcker sig hela vägen till bostadsområdet i Fosie, ner till Yttre Ringvägen Platsen i Malmös utkant kan tyckas något avsides. Men på samma sätt som Pildammsparken, påbörjad 100 år tidigare i stadens dåvarande periferi, kommer även Lindängelund att bli en integrerad del av Malmös framtida stadsväv. Det inger hopp om ett grönare Malmö och påminner om vikten av att investera i de stora, gemensamma rummen i en växande, allt tätare stad.