2021XXXX Slutredovisning.indd

Vinst i Borås!

Tillsammans med Malmström Edström och Linnarc har vårt förslag ”Mellan varp och väft” valts ut för den fortsatta utvecklingen av Pulsenområdet i centrala Borås. Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Det vinnande förslaget kommer nu bearbetas vidare och prövas i den kommande detaljplanen för området.

Innovation, ett unikt signum och ett tryggt team. Det är några av faktorerna som ledde till att teamets förslag valdes.

Arbetsgruppens motivering till beslut:

”Såväl team som projektförslag sticker ut på så sätt att det går en övertygande röd tråd genom hela arbetet, från de enskilda analyserna till det slutgiltiga förslagen. Dellösningarna för landskapsgestaltningen är bra. Projektet bedöms gediget och väl genomarbetat/grundat i undersökningar och kunskap om såväl plats som nödvändigheten av samspel mellan landskap och arkitektur för ett gott stadsbyggande. Dessutom har man arbetat med en vertikal trädgård (”Liggande Eiffeltornet”) som kan bli ett unikt signum för området, även om den inte är helt avgörande för att förslaget ska bedömas som det mest relevanta. Projektet och team övertygar med ett vinnande koncept och tryggt samarbete i teamet.”

Vi på Sydväst ser fram emot att fördjupa förslaget tillsammans med Malmström Edström, Linnarc, Pulsen Fastigheter och Borås stad.