Eslov-svt-II

Stora Torg i SVT

SVT besöker Eslöv och förvandlingen av Stora Torg. I reportaget guidas tittarna genom den nya gestaltningen där den tidigare stenlagda ytan med parkeringsplatser i ena änden nu blir ett inbjudande torg med ytor för torghandel, en scenplats, trädäck, generösa sittplatser och en slingrande damm.

Se reportaget från Eslöv och hör vad några Eslövsbor tycker om förändringen.

Sydväst har arbetat med gestaltningen av Stora Torg sedan 2017.

Bilder hämtade från inslaget, bildkälla: SVT.